Jaar: 2015 - 2020

Locatie: Nederland

Met veel trots heb ik afgelopen jaren mogen werken aan onder andere de volgende opgaven:

- Supervisor Brainport Industries Campus

- Kwartiermaker ruimte en mobiliteit  MIRT A2 Deil Vught

- MIRT Onderzoek A28 (trekker ruimtelijk spoor in onderzoeksteam met Studio Bereikbaar)

- Potentie onderzoek Lelylijn (Randstad - Noord nederland)

- Nationale omgevingsvisie (NOVI)

- Ruimtelijke visie en aanpak Business Park Aviolanda

- Ruimtelijk economische vsie Rotterdam Central District

- Inpassingsplan Wegenstructuur Eindhoven Noordwest

- Visie vrijetijdseconomie Zuid-Limburg (i.s.m. Bureau Buiten)

 

Binnenkort meer...

 

 

Jaar: 2014

Locatie: Euregio Zuid-Limburg

Binnen de Euregio Zuid-Limburg - Aken - Luik - Hasselt (Euregio) is reeds sprake van veel grensoverschrijdende bewegingen. Toch functioneert de regio in de huidige situatie niet als één dagelijkse leefomgeving wat er op duidt dat grensoverschrijdende schaalvoordelen en interactie-voordelen worden misgelopen.

Jaar: 2014

Locatie: Dordrecht

Met het doel om vernieuwende strategieën te ontwikkelen voor leegstaand vastgoed is het Rijk het project ‘herbestemmen als gebiedsopgave’ gestart. De Spuiboulevard in Dordrecht is één van de drie casussen.

Jaar: 2014

Locatie: Maastricht

Na het opstellen van een ruimtelijke programmatisch concept & identiteit voor de Maastricht Health Campus, werkt DONA Stedenbouw aan het ontwerp van de Structuurvisie Maastricht Health Campus.

Jaar: 2008 - heden

Locatie: Eindhoven

Sinds 2008 is DONA Stedenbouw betrokken bij Brainport Park (voorheen Landelijk Strijp). In het kader van Brainport Eindhoven werkt de stad aan het versterken van het vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven.

Jaar: 2012-2014

Locatie: n.v.t.

Dit is de titel van een tweejarig onderzoek van Simon Dona en Urban Xchange. Het onderzoek laat zien dat de ‘nieuwe economie’ onontdekte potenties heeft voor het transformeren van verouderde werklocaties.