Dordrecht Spuiboulevard


2014
Dordrecht
Ministerie Infrastructuur en Milieu, RVOB, Dordrecht
Urban Xchange

Met het doel om vernieuwende strategieën te ontwikkelen voor leegstaand vastgoed is het Rijk het project ‘herbestemmen als gebiedsopgave’ gestart. De Spuiboulevard in Dordrecht is één van de drie casussen.
Uit honderd inzendingen is de combinatie Simon Dona (Enno Zuidema Stedebouw), Urban Xchange, Diederendirrix en Q-Makelaars geselecteerd om voor dit gebied ideeën te ontwikkelen en een strategie op te stellen. Het resultaat wordt op 24 juni 2014 getoond op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.


De Spuiboulevard maakt onderdeel uit van de Schil-West, het gemengde en diffuse tussengebied tussen het station en de historische binnenstad van Dordrecht. Het gebied kent een aantal grootschalige verouderde kantoorpanden met veel leegstand. Onze aanpak richt zich op het traceren van nieuwe initiatiefnemers en hun authentieke drijfveren, en het samen ontwikkelen van een nieuwe gebiedsidentiteit. Belangrijk resultaat van een heldere identiteit is dat het richting geeft aan gewenste ontwikkelingen. De identiteit wordt zo de paraplu waarbinnen initiatieven worden uitgenodigd, uitgedaagd, geïnitieerd en gefaciliteerd. De identiteit gaat gepaard met voorstellen voor ruimtelijke en functionele interventies.

 

(project uitgevoerd bij Enno Zuidema Stedebouw)