Brainport Park Eindhoven


2008 - heden
Eindhoven
gemeente Eindhoven, coƶperatie Brainport Park
-

Sinds 2008 is DONA Stedenbouw betrokken bij Brainport Park (voorheen Landelijk Strijp). In het kader van Brainport Eindhoven werkt de stad aan het versterken van het vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven. Na de totstandkoming van de High Tech Campus en de ontwikkelingen van Flight Forum is een volgende stap de ontwikkeling van Landelijk Strijp. In de door Simon Dona opgestelde ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp wordt voorgesteld het gebied tussen stad, vliegveld en landschap in te richten als één van de drie groene longen van de stad waarbinnen ruimte is voor werk en recreatie.

Door het maken van verbindingen (parkplateau, fietsbruggen) en routes worden de deelgebieden uit een isolement gehaald en ontstaat een netwerk van paden en lanen waarbinnen verschillende ontwikkelingen mogelijk zijn.

 

Landelijk Strijp wordt niet alleen een stedelijk werklandschap maar ook de poort van de stad naar het Groene Woud. Naast de Ontwikkelingsvisie heeft Simon Dona ook het Ontwikkeldocument voor BIC (Brainport Innovatie Campus) opgesteld.

Op dit moment is DONA Stedenbouw lid van de coöperatie Brainport Park, een vernieuwende organisatievorm waarbij de gemeente prestatieafspraken heeft gemaakt met de gebiedscoöperatie. 

 

(projecten uitgevoerd bij Enno Zuidema Stedebouw)