Grensoverschrijdend toekomstperspectief Zuid-Limburg


2014
Euregio Zuid-Limburg
Provincie Limburg
Bureau BUITEN, RoadTrain

Binnen de Euregio Zuid-Limburg - Aken - Luik - Hasselt (Euregio) is reeds sprake van veel grensoverschrijdende bewegingen. Toch functioneert de regio in de huidige situatie niet als één dagelijkse leefomgeving wat er op duidt dat grensoverschrijdende schaalvoordelen en interactie-voordelen worden misgelopen. Juist een sterke economie is noodzakelijk om antwoord te bieden op dreigende krimp. De provincie Limburg vroeg Simon Dona advies om de stap van het bezoeken van de buren naar het samenleven in een economische en ruimtelijke samenhangende regio te maken.

 

Samen met BUITEN onderscheiden we twee handelingsperspectieven: krachten versterken en problemen aanpakken. Door het in kaart brengen van economische en sociale netwerken ontstaat inzicht in de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking. In de studie werd duidelijk dat de Euregio geen homogene agglomeratie is en hoe kansrijk samenwerking in met de verschillende omliggende steden is. Voorgesteld is om het concept van knooppuntontwikkeling op euregionale schaal toe te passen en plaatswaarde op knooppunten te ontwikkelen.

 

Daarnaast werden procesadviezen gegeven zoals het doorzetten van de Limburgse Kennis-As agenda richting Aken, integratie van onderwijs en bedrijfsleven op knooppunten en advies met betrekking tot wet- en regelgeving.