Gilze Zuid-West


2010
Gilze
Gemeente Gilze en Rijen en Provincie Noord-Brabant

Enno Zuidema Stedebouw is winnaar van de besloten prijsvraag voor een ontwikkelingsvisie voor Gilze Zuid-West. Het ontwerp “spreekt de jury zeer aan en biedt naar verwachting een waardevol perspectief voor de ruimtelijke ontwikkeling van zuidwest zijde van de kern Gilze.” De jury noemt het plan inventief en vernieuwend.

Gebiedseigen identiteit, herkenbaarheid en landschappelijk wonen zijn belangrijke thema’s in de visie ‘Groei en bloei in Gilze Zuid-West’.

 

In deze visie gaan wij uit van een nieuwe interpretatie en invulling van het bestaande, vrij schrale landschap: een nieuw Brabants dwaal- en wandellandschap, met lanen, doorsteekjes en plaatses op kruisingen. Het plan sluit aan op principes die Gilze-eigen zijn, waardoor deze wijk bijdraagt aan een sterkere identiteit van Gilze.

 

(project uitgevoerd bij Enno Zuidema Stedebouw)