Centrum- en knooppuntontwikkeling


2009-2010
Randstad
VROM i.s.m. UitvoeringsAlliantie Centrum- en knooppuntontwikkeling

Centrum- en knooppunten worden in de Structuurvisie Randstad 2040 genoemd als de locaties waar een sterkere verknoping van het autosysteem en openbaar vervoersysteem in combinatie met verdichting en centrumvorming wenselijk is. De uitvoeringsalliantie waar Enno Zuidema Stedebouw deel van uitmaakt heeft het ministerie aanbevelingen gedaan over hoe de centrum- en knooppunten gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor zijn vier pilotlocaties onderzocht. Enno Zuidema Stedebouw heeft vanuit de discipline van het ruimtelijk ontwerp succesfactoren gedefinieerd en heeft daarmee een fundamentele bijdrage geleverd aan het advies van de Uitvoeringsalliantie. Het advies o.a. gaat over urgentie, placemaking, samenwerkingsvormen, verbinden van schaalniveaus en maatschappelijke relevantie.

 

(project uitgevoerd bij Enno Zuidema Stedebouw)