Gebiedsprofielen Zuid-Holland


2012 - heden
Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
H+N+S Landschapsarchitecten

Sinds 2012 stelt de provincie Zuid-Holland gebiedsprofielen op. Zij dienen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van de provincie en het activeren van lokale gemeenten en initiatiefnemers. In de gebiedsprofielen worden de ruimtelijke kwaliteiten beschreven en ambities vastgelegd. In samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten heeft Simon Dona / Enno Zuidema Stedebouw gewerkt aan de gebiedsprofielen van Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, Hoeksche Waard, Duin Horst en Weide. In het najaar van 2014 wordt het gebiedsprofiel van Bentwoud, Rottemeren en Zuidplas afgerond.