Alternatievenstudie N65 Tilburg - Den Bosch


2011
Noord-Brabant
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Witteveen+Bos

De N65 ligt midden in het Nationale Landschap Het Groene Woud en verbindt Tilburg met Den Bosch. De weg heeft een belangrijke functie in de ontsluiting van het gebied en als omleidingsroute bij incidenten op het Rijkswegennet. Aanleiding voor de pilot N65 zijn de knelpunten die de regio ervaart met de oversteekbaarheid, de leefbaarheid in het gebied, de veiligheid en de doorstroming. Doel is een duurzaam en realistisch ontwerp te maken dat bijdraagt aan een robuust wegennet en goed past en functioneert binnen zijn omgeving.


Simon Dona heeft een gebiedsgerichte alternatievenstudie gedaan die de maximale bandbreedte van oplossingrichtingen weergeeft. De drie alternatieven verschillen wat betreft het aantal aansluitingen en de mate van doorstroming. Zij dragen elk op een eigen manier bij aan de ambitie voor dit gebied: Het Groene Woud als een herkenbaar en toegankelijk landschap. De alternatievenstudie is input voor een effectstudie en geeft de regionale bestuurders een afwegingskader voor een advies aan het Bestuurlijk Overleg MIRT.

 

(project uitgevoerd bij Enno Zuidema Stedebouw)