Ontwerpen in het MIRT


2010 - 2011
Nederland
Ministerie van I&M/College van Rijksadviseurs
veenenbos en bosch landschapsarchitecten, Studio Platz en Ecorys Communicatie

Voor het college van Rijksadviseurs en het ministerie van I&M stelde Enno Zuidema Stedebouw de handreiking Ontwerpen in het MIRT op. Deze handreiking maakt duidelijk welke soort van ontwerp en welke ontwerpinzet zinvol en nodig zijn bij het werken aan rijksprojecten: van MIRT verkenningen tot en met het beheer van waterkeringen en het wegennet. De strikte structuur voor rijksprojecten (spelregelkader MIRT) is in dit project verweven met kennis en ervaring over de inzet van ‘ontwerpen’. De meerwaarde van ontwerpen voor rijksprojecten is dat ontwerpen helpt om deze projecten in alle fasen meer dan voorheen doelmatig en gebiedsgericht te maken, en dat ontwerpen bijdraagt aan de vorming van draagvlak. Het advies wordt geïllustreerd met beelden en interviews met sleutelpersonen van voorbeeldprojecten zoals Gebiedsagenda Zeeland, A2 Maastricht en Bermbeheer Oost-Nederland.

 

(project uitgevoerd bij Enno Zuidema Stedebouw)