Revitalisering oude industriehavens


2010 - 2011
Hasselt, Leuven, Roermond en Oostende
Gemeente Gent (B)
Urban Xchange

Acht steden uit de Vlaams-Nederlandse grensregio hebben onderzoek gedaan naar het revitaliseren van oude industriehavens (Interreg-project). Centrale vraag van ons (deel)onderzoek was: hoe creëer je een aantrekkelijk en levendig waterfrontgebied? Casussteden waren Hasselt, Leuven, Roermond en Oostende. Wij hebben een analysekader opgesteld, met als doel de vier industriehavenprojecten te evalueren, een advies naar de toekomst te geven en generieke lessen te noteren voor succesvolle revitaliseringsopgaven voor oude industriehavens.


Het analysekader is opgebouwd uit een reeks van succesfactoren: strategische procesfactoren, ruimtelijke factoren, functionele factoren en economische haalbaarheidsfactoren.


De belangrijkste les is dat het succesvol herontwikkelen van vervallen havengebieden begint bij de strategische keuze voor een nieuwe stedelijke identiteit en de mogelijke betekenis van het gebied voor de stad. De meest cruciale succesfactor bestaat uit het opstellen van een breed gedragen gebiedsidentiteit en het doorvertalen daarvan naar een ontwikkelingstrategie. Een samenvatting is opgenomen in de publicatie: Handboek voor waterfrontontwikkeling in kleine en middelgrote steden.

 

(project uitgevoerd bij Enno Zuidema Stedebouw i.s.m. Urban Xchange)