Tienmorgen Noord


2010
Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Tienmorgen Noord is een nieuwe uitbreidingswijk aan de rand van Boven Hardinxveld in een gebied waar nu een griend ligt, een waterrijk gebied met wilgenbeplanting. Enno Zuidema Stedebouw heeft het stedenbouwkundig schetsontwerp gemaakt en werkt het in 2010 uit tot een definitief ontwerp. Landschappelijke kwaliteiten worden ingezet in het ontwerp door niet het hele gebied op te hogen maar alleen daar waar woningen worden gemaakt en infrastructuur wordt aangelegd.

 

Door compacte woonstraten aan te leggen en te variëren met de ligging van de tuinen is het mogelijk om de griend maximaal te beleven vanuit de woningen. De griend is ook een plek om te spelen en ontdekken en elkaar te ontmoeten. Het plan voorziet in verschillende woning typologieën en er is ruimte voor de inpassing van een basisschool. Op een gebiedseigen manier vormt deze nieuwe rand een verrijking van het dorp.

 

(project uitgevoerd bij Enno Zuidema Stedebouw)